Sağlık Hesaplama Araçları

              SAĞLIK DURUMUNUN SAPTANMASINDA  KULLANILAN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

  1. BEDEN KÜTLE İNDEKSİ

Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır.

BKİ ( kg/m²) = Vücut ağırlığı (kg) /  Boy uzunluğu (m²)

 

 

 Yaşlara göre beden kütle indeksi;

 

 2. VÜCUT YAĞ YÜZDESİ

 

3. BEL ÇEVRESİ

En alt kaburga kemiği ile kristailiyak arası bulunur, orta noktadan geçen çevre mezür ile ölçülür.

Diğer İçerikler

Top